Thu đã bao trùm…

Dạo này trời Hà Nội đã xanh trong dìu dịu. Hình như gió Dạo này trời Hà Nội đã xanh trong dìu dịu. Hình như gió cũng đổi chiều.