Khánh Hòa: 11 khách sạn được sử dụng làm nơi cách ly y tế cho người nước ngoài

Tỉnh Khánh Hòa sử dụng 11 khách sạn với gần 2.000 phòng làm cơ sở cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho người nước ngoài.