Tựu trường mùa COVID

Do tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19, lần đầu tiên lễ khai giảng năm học mới có thể được tổ chức trực tuyến tuỳ hoàn cảnh của từng địa phương.