Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

​​​​​​​Những hình ảnh đẹp, hành động nhân văn trong cuộc chiến chống Covid-19 đã cho thấy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta giúp nhân dân có thêm động lực to lớn để vượt qua khó khăn, hướng đến một cuộc sống an toàn, khỏe mạnh.