Xếp hạng giáo dục Việt Nam tăng trong năm 2020

(Arttimes) - Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn vào sáng 6/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh xếp hạng giáo dục Việt Nam tăng trong năm 2020.