Thêm một bộ sách cho bạn đọc yêu văn học kỳ ảo

Thế giới của thần tiên, phù thủy cùng các phép thuật từ lâu vẫn luôn hấp dẫn một bộ phận bạn đọc. Không phải bây giờ văn học kỳ ảo (fantasy) mới được khởi động, mà ngay từ xa xưa những bộ sách thần thoại, sử thi với các yếu tố ngoài hiện thực đã sớm xuất hiện. Nhờ trí tưởng tượng phong phú của người viết, cả một thế giới phi hiện thực đã được xây dựng, lôi cuốn độc giả.