Hà Nội dự kiến thu 25.000-60.000 đồng mỗi lượt ôtô cá nhân vào nội đô Hà Nội dự kiến thu 25.000-60.000 đồng mỗi lượt ôtô cá nhân vào nội đô

Đây là mức phí dự kiến đơn vị xây dựng đề án đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi hành vi người tham gia giao thông và bù đắp chi phí vận hành.