Miền Trung bão lũ qua ống kính Trần Thế Phong

“Hướng về miền Trung” là tên gọi triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, được tổ chức tại TP.HCM.