Bất động sản “hướng tâm” vẫn là “con cưng”

Sau giai đoạn nhà đầu tư khắp nơi đổ xô ra thị trường bất động sản vùng ven, tỉnh lân cận để gom sản phẩm, hiện tại nhiều người đã trở lại với thị trường lõi Hà Nội.