Tại sao nhiều người Hồi giáo ủng hộ ông Trump?

Một số cử tri Hồi giáo vẫn ủng hộ Tổng thống Donald Trump dù ông từng nhiều lần thúc đẩy các chính sách hạn chế người theo đạo Hồi.