Khiếu nại ở Tam Nông (Phú Thọ): Bất cập, lúng túng hay chính quyền “đá bóng” trách nhiệm?

(Arttimes) - Cùng một đơn khiếu nại, nhưng sau gần 2 tháng ban hành thông báo thụ lý giải quyết, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông lại ban hành thông báo không đủ điều kiện thụ lý giải quyết khiến dư luận không khỏi hoài nghi về cách ứng xử của chính quyền địa phương đối với quyền hợp pháp của công dân.