Việt Nam tính toán thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19 để mở các chuyến bay thương mại

Ngày 3/9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 họp triển khai công tác phòng, chống dịch.