Thí sinh bị nhiễm Covid-19 sẽ được đặc cách trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 8/8, tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch.