Thanh long được “đặc cách” xuất qua cửa khẩu Lào Cai

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hiệu quả thông quan, quả thanh long đang được các cơ quan chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho hưởng nhiều "đặc cách".