Facebook, Google đang bào mòn doanh thu, nguồn lực báo chí Việt Nam

(Arttimes) - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhận định mạng xã hội quốc tế như Facebook hay công cụ quảng cáo Google là trở ngại, thách thức lớn trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền của báo chí.