Nguyễn Ngọc Tư ra mắt tiểu thuyết mới "Biên sử nước"

(Arttimes) - Biên sử nước là tác phẩm đặc sắc đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Ngọc Tư với tiểu thuyết, sau nhiều năm định danh bằng truyện ngắn. Một tiểu thuyết kết tinh được những đặc sắc trong những tìm tòi sáng tạo của nhà văn về nội dung lẫn bút pháp.