Lịch trình di chuyển của 7 bệnh nhân Covid-19 công bố sáng 1/8 ở Đà Nẵng

Trong 7 bệnh nhân mắc Covid-19 mới ở Đà Nẵng có bệnh nhân 20 tháng tuổi, là cháu nội và thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 số 509.