Tựa phim Fast and Furious sẽ có biên kịch nữ và những cảnh quay ngoài không gian?

Michelle Rodriguez muốn có thêm biên kịch nữ trong đội ngũ làm phim và úp mở khả năng phim sẽ được quay ngoài không gian trong thời gian sắp tới.