Thủ tướng: Sẽ có chỉ thị mới về biện pháp chống "làn sóng" Covid-19 thứ 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, dịch bệnh Covid-19 vừa phát sinh từ Đà Nẵng đến giờ cơ bản đã trong tầm kiểm soát. Sắp tới sẽ có chỉ thị mới về các biện pháp chống dịch trong giai đoạn hiện nay.